Nefatavl regler

English

Startopstillingen er som vist på forsiden. Det er hvid, angriberne, der starter. Derefter skiftes man til at rykke en brik.

Alle brikkerne rykker som tårnet i skak, dvs. i lodret eller vandret retning hen til et ledigt felt, men kan ikke springe over andre brikker på vejen. Derudover er det ulovligt for brikkerne at stå på de 5 brune felter, men de må gerne rykke hen over feltet i midten. Den sorte kongebrik, den med ornamentet, må dog gerne betræde de brune felter og starter på midterfeltet.

Både angribere og forsvarere kan slå modstanderens brikker, når de besætter to felter på hver side af en fjendtlig brik, enten horisontalt eller vertikalt. Den slagne brik fjernes fra brættet. Eks.:

   

Man kan også slå fjendtlige brikker med assistance af de brune felter, som kan gøre det ud for den ene af de to brikker, der skal til for at slå. Eks.:

   

Dog kan en angriber ikke slå en forsvarer ved hjælp af feltet i centrum, hvis kongen stadig står på feltet.

Hvis en brik frivilligt rykker ind imellem to fjender, slås den ikke, og man kan heller ikke slå brikker ved at klemme dem ind mod kanten. Der slås altså ikke nogen brik i følgende eksempler:

   

Den sorte kongebrik, kan slås på samme måde, men befinder han sig på sit startfelt, skal man besætte alle fire nabofelter, befinder han sig lige ved siden af sit startfelt, skal man besætte de resterende tre felter ved siden af ham for at slå ham:

   

Angriberne, hvid, vinder ved at slå sorts kongebrik, forsvarerne, sort, vinder ved at flygte ud til et af hjørnefelterne med kongebrikken. Hvis en af siderne undervejs i spillet ikke har nogle lovlige træk, taber den side (svarende til pat i skak, der i skak dog giver remis).

For at imødekomme uendeligt lange spil, er det nødvendigt at indføre regler for, hvornår et spil, der ikke skrider frem, afsluttes. Jeg vil ikke indføre remis som i skak, så det gælder altså om at finde en måde at tvinge spillet til at skride yderligere frem, eller at straffe den henholdende part. Her er nogle af mine egne forslag:

I stedet for 50 træk kunne man vælge et mindre antal. I normalt spil vil disse regler slet ikke være relevante, da et spil almindeligvis skrider fornuftigt og relativt hurtigt frem. Reglerne kan også suppleres med andre særlige regler, f.eks. regler om, at truede brikker så vidt muligt skal slås, at mulighederne for at slå brikker udvides for at gøre livet usikkert for brikker, der udelukkende løser defensive opgaver, eller andre "action-regler", der skal sætte gang i spillet, når det er gået i stå. Hvis du har nogle ideer, så lad mig høre om dem, skriv en e-mail til mig. Jeg har selv tumlet med en masse forskellige ideer, og forkastet en masse af dem igen, men måske har du lige den ide, der skal til, for at afbalancere spillet.

(Tak til tidsskriftet Skalk, som har publiceret et sæt regler på forskellige sprog, (C)opyright Skalk, der blandt andet kan fås på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, eller ved køb af et nefatavlspil fra Skalk.)

Last revised: 2020-05-22
·